Povolání
Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy zajišťuje tvorbu předpisů a metodiky v oblasti státního dozoru a podílí se na tvorbě koncepcí a studií rozvoje vodních cest a přístavů.

Pracovní činnosti

  • Spolupráce na tvorbě výhledových koncepcích a studiích rozvoje vodních cest a přístavů.
  • Zpracovávání stanovisek k návrhům předpisů a norem týkajících se vodních cest a přístavů.
  • Spolupráce na tvorbě unifikačních nebo typových podkladů vybavení plavebních objektů, parametrů a plavebního značení vodních cest a přístavů.
  • Zpracovávání stanovisek k realizačním výstupům.
  • Spolupráce na budování a provozování geografického informačního systém Státní plavební správy (GIS), podílení se na jeho provozu a aktualizaci.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje a magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor nad plavbou, vodními cestami a přístavy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání výhledových koncepcí, metodik a studií rozvoje vodních cest a přístavů
Evidování předpisů, metodik, koncepcí a studií zaměřených na rozvoj vodních cest a přístavů
Zpracovávání stanovisek k návrhům předpisů a norem týkajících se vodních cest a přístavů
Spolupráce při zpracovávání unifikačních nebo typových podkladů vybavení plavebních objektů, parametrů a plavebního značení vodních cest a přístavů
Zpracovávání standardů pro zřizování a provozování veřejných přístavů
Provádění organizačních činností při spolupráci na budování a provozování geografického informačního systému Státní plavební správy (GIS)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací