Povolání
Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení zajišťuje tvorbu předpisů a norem státního dozoru v oblasti technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování archivu lodních oborových norem LON a poskytování jejich kopií.
 • Zastupování úřadu v technické normalizační komisi Českého normalizačního institutu pro tvorbu norem lodního oboru.
 • Spolupráce na tvorbě výhledových koncepcích a studiích rozvoje plavidel a plovoucích zařízení.
 • Zajišťování činnosti spojené se zastoupením České republiky v normalizačních komisích a subkomisích EN a ISO lodního oboru v případě pověření.
 • Údržba archivu ČSN třídy 32 a průběžné zajišťování informovanost poboček o technické normalizaci v lodním oboru.
 • Spolupráce při tvorbě předpisů a norem týkající se technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení, jejichž vydání přísluší úřadu.
 • Provádění aktualizace lodních listin.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru stroje a zařízení. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti evidence a schvalování technické způsobilosti plavidel

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodiky pro tvorbu technických norem pro obor plavby a vodních cest
Spolupráce při zpracovávání výhledových koncepcí a studií rozvoje oboru plavby a vodních cest
Provádění organizačních činností při zajišťování a vydávání sdělení a informací, týkajících se bezpečnosti a plynulosti plavby na vodních cestách
Vedení archivu lodních oborových norem LON a poskytování jejich kopií, v rámci zajišťování státního dozoru v oblasti technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení
Spolupráce při zpracovávání a vydávání plavebních vyhlášek, týkajících se úpravy provozu na dopravně významných vodních cestách
Spolupráce při zpracovávání předpisů a norem týkajících se technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení
Provádění aktualizace lodních listin v rámci zajišťování tvorby předpisů a norem státního dozoru v oblasti technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení
Zpracovávání zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti plavidel, v rámci zajišťování tvorby předpisů a norem státního dozoru v oblasti technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení
Poskytování informací o technické normalizaci v lodním oboru, v rámci zajišťování státního dozoru v oblasti technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení
Zajišťování činností spojených se zastupováním ČR v normalizačních komisích a subkomisích EN a ISO lodního oboru, v rámci zajišťování státního dozoru v oblasti technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení
Zastupování úřadu v technické normalizační komisi Českého normalizačního institutu pro tvorbu norem lodního oboru, v rámci zajišťování státního dozoru v oblasti technické a provozní způsobilosti plavidel a plovoucích zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací