Povolání
Specialista drážní inspekce

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista drážní inspekce koordinuje výkon státních dozorů a řešení mimořádných událostí a spoluvytváří koncepci v oblasti Drážní inspekce.

Pracovní činnosti

 • Metodické sjednocování a zajištění činnosti Drážní inspekce v oblasti státního dozoru a řešení mimořádných událostí.
 • Vydávání bezpečnostních doporučení drážnímu správnímu úřadu, dalším úřadům a orgánům, případně i nadnárodním, provozovatelům drah a dopravcům na dráhách.
 • Kvalifikovaná znalecká a posudková činnost v jednotlivých oborech drážní dopravy k posuzování příčin vzniku mimořádných událostí.
 • Vyžadování odstranění a nápravy zjištěných nedostatků, jejich příčin a následků.
 • Vydávání preventivních opatření.
 • Podávání podnětu drážnímu správnímu úřadu na zahájení správního řízení.
 • Podávání podnětu drážnímu správnímu úřadu k přechodnému omezení drážní dopravy, nebo k vydání rozhodnutí o nezpůsobilosti drážního vozidla nebo určeného technického zařízení.
 • Podávání podnětu drážnímu správnímu úřadu k odejmutí osvědčení dopravce, nebo k vydání rozhodnutí o zadržení nebo o odejmutí průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla.
 • Předkládání rozhodnutí a opatření týkající se činnosti Drážní inspekce.
 • Styk s orgány EU a partnerskými organizacemi.
 • Poskytování informací, vzdělávací a informační činnost.
 • Vedení správních řízení ve věcech mimořádných událostí.
 • Provádění systémové analýzy dat státních dozorů a mimořádných událostí, vyhodnocování trendů a odhalování rizik.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje a magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti drážní inspekce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání celostátní metodiky výkonu drážní inspekce
Zpracovávání metodiky sjednocování činnosti drážní inspekce v oblasti státního dozoru a řešení mimořádných událostí
Posuzování příčin vzniku mimořádných událostí v jednotlivých oborech drážní dopravy, v rámci výkonu drážní inspekce
Kontrola odstraňování a nápravy nedostatků, jejich příčin a následků, zjištěných v rámci výkonu drážní inspekce
Provádění systémové analýzy dat státních dozorů drážní inspekce a mimořádných událostí v drážní dopravě, včetně vyhodnocování trendů a odhalování rizik
Podávání podnětů drážnímu správnímu úřadu k odejmutí osvědčení dopravce, nebo k vydání rozhodnutí o zadržení nebo o odejmutí průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla
Zpracovávání a vydávání bezpečnostních doporučení drážnímu správnímu úřadu, dalším úřadům a orgánům, provozovatelům drah a dopravcům na drahách
Poskytování odborných informací k problematice drážní inspekce a k řešení mimořádných událostí v drážní dopravě
Vyřizování agendy správních řízení ve věcech mimořádných událostí v drážní dopravě
Podávání podnětů drážnímu správnímu úřadu k přechodnému omezení drážní dopravy nebo k vydání rozhodnutí o nezpůsobilosti drážního vozidla nebo určeného technického zařízení
Koordinování spolupráce v oblasti drážní inspekce s orgány EU a partnerskými organizacemi

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací