Povolání
Stavební specialista drážního úřadu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
28 241 Kč - 66 367 Kč

Charakteristika

Stavební specialista drážního úřadu vykonává činnost speciálního stavebního úřadu na dráhách dle stavebního zákona a zákona o dráhách.

Pracovní činnosti

  • Vedení a zpracování správních řízení v rozsahu působnosti stanoveném příslušnými právními předpisy.
  • Zpracování všech typů správních rozhodnutí.
  • Vydávání stavebních rozhodnutí a zpracování dalších agend souvisejících se stavbami drah a stavbami na dráze.
  • Výkon státního dozoru na dráhách dle zákona o dráhách.
  • Výkon státního stavebního dohledu vyplývající z funkce speciálního stavebního úřadu.
  • Provádění kolaudačního řízení a vydávání kolaudačních rozhodnutí.
  • Vedení spisové agendy správního řízení a dalších příslušných evidencí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti drážní dopravy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění výkonu státního dozoru na dráhách, v rámci vykonávání činnosti speciálního stavebního úřadu na dráhách dle stavebního zákona a zákona o dráhách
Provádění výkonu státního stavebního dohledu, vyplývajícího z funkce speciálního stavebního úřadu na dráhách
Provádění kolaudačního řízení a vydávání kolaudačních rozhodnutí, v rámci vykonávání činnosti speciálního stavebního úřadu na dráhách dle stavebního zákona a zákona o dráhách
Posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a funkce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení na dráhách
Vedení evidence správních řízení a dalších příslušných evidencí, v rámci vykonávání činnosti speciálního stavebního úřadu na dráhách dle stavebního zákona a zákona o dráhách
Zpracovávání všech typů správních rozhodnutí, v rámci vykonávání činnosti speciálního stavebního úřadu na dráhách dle stavebního zákona a zákona o dráhách
Vyřizování agendy správních řízení v rámci vykonávání činnosti speciálního stavebního úřadu na dráhách dle stavebního zákona a zákona o dráhách
Vyřizování agendy vydávání stavebních rozhodnutí a dalších agend, souvisejících se stavbami drah a stavbami na dráze
Koordinování zajištění podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní drážní dopravy
Koordinování a metodické usměrňování rušení drah a změn kategorie drah, v rámci vykonávání činnosti speciálního stavebního úřadu na dráhách dle stavebního zákona a zákona o dráhách

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací