Povolání
Provozní specialista drážního úřadu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Provozní specialista drážního úřadu reguluje provozování drah a drážní dopravy, vydává úřední povolení a uděluje licence na provozování drážní dopravy.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování koncepční, metodické, normativní a odborné činnosti v oblasti státní správy ve věcech drah.
 • Stanovení konkrétních podmínek provozování drah a drážní dopravy.
 • Rozhodování o omezení provozování dráhy a drážní dopravy.
 • Výkon státního dozoru na drahách s celostátní působností.
 • Zpracování rozhodnutí o vydání, změnách a zrušení úředních povolení k provozování drah.
 • Kontrola dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o vydání úředního povolení.
 • Zpracování rozhodnutí o udělení, změnách a odebrání licence k provozování drážní dopravy.
 • Kontrola dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence.
 • Posuzování odborné způsobilosti osob k provozování drah a drážní dopravy.
 • Posuzování finanční způsobilosti dopravce a vydávání osvědčení dopravce.
 • Vedení správních řízení.
 • Zpracovávání podkladů pro všechny typy rozhodnutí, včetně dokladů ve vztahu k provozování drážní dopravy v rámci EU.
 • Vedení příslušných evidencí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie a magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti drážní dopravy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepcí a metodik provozování drah a drážní dopravy v rámci kompetencí drážního úřadu
Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech drážní dopravy, v rámci výkonu státní správy ve věcech drah
Posuzování odborné způsobilosti dopravců k provozování drah a drážní dopravy, v rámci výkonu státní správy ve věcech drah
Posuzování finanční způsobilosti dopravců pro udělování licencí na provozování drážní dopravy, v rámci výkonu státní správy ve věcech drah
Posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy v rámci výkonu státního dozoru na drahách s celostátní působností
Kontrola dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence na provozování drážní dopravy, v rámci výkonu státní správy ve věcech drah
Zpracovávání podkladů pro všechny typy rozhodnutí v oblasti provozování drah a drážní dopravy, včetně dokladů k provozování drážní dopravy v Evropské unii, v rámci výkonu státní správy ve věcech drah
Vyřizování agendy týkající se rozhodnutí o udělení, změnách nebo odebrání licence k provozování drah a drážní dopravy, v rámci výkonu státní správy ve věcech drah
Koordinování regulace provozování drah a drážní dopravy, rušení drah nebo změn kategorie drah, v rámci kompetencí drážního úřadu v oblasti státní správy ve věcech drah

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací