Povolání
Technický specialista drážního úřadu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Technický specialista drážního úřadu zabezpečuje schvalování technické a provozní způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení v oblasti drah.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování odborných činností v oblasti státní správy ve věcech drah.
 • Výkon státního dozoru ve věcech drah.
 • Samostatné zpracovávání všech typů rozhodnutí a vedení správního řízení s celostátní působností.
 • Schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení z hlediska jejich konstrukce a bezpečnosti drážní dopravy.
 • Kontrola dodržování povinností provozovatele drah a dopravce.
 • Ověřování způsobilosti osob k řízení drážních vozidel.
 • Ověřování způsobilosti osob k provádění revizí a zkoušek určených technických zařízení v provozu.
 • Vyjadřování se k návrhům technických a právních norem a účast na jednáních normalizačních komisí v příslušném oboru.
 • Poskytování odborných informací.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje a magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti drážní dopravy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění kontroly dodržování povinností provozovatelů drah a dopravců
Ověřování a posuzování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení v oblasti drah
Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení z hlediska jejich konstrukce a bezpečnosti drážní dopravy
Posuzování návrhů technických a právních norem v oblasti technické a provozní způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení v oblasti drah
Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení v oblasti drah
Ověřování a posuzování způsobilosti osob k provádění revizí a zkoušek určených technických zařízení v oblasti drah
Ověřování a posuzování způsobilosti osob k řízení drážních vozidel
Vedení evidence a dokumentace o schvalování technické a provozní způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení v oblasti drah
Zpracovávání všech typů rozhodnutí vydávaných v působnosti drážního úřadu, v oblasti státní správy ve věcech drah
Poskytování odborných informací v oblasti schvalování technické a provozní způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení v oblasti drah
Vyřizování agendy v oblasti státní správy ve věcech drah, včetně vedení správních řízení s celostátní působností
Koordinování zajištění podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní dopravy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací