Povolání
Specialista státní kontroly elektronických komunikací

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
24 763 Kč - 42 485 Kč

Charakteristika

Specialista státní kontroly elektronických komunikací zpracovává metodiku, koordinuje a zajišťuje státní odborný dozor nad elektronickými komunikacemi.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb včetně vydávání opatření k odstranění rušení.
 • Rozhodování ve správním řízení v oblasti působnosti.
 • Řízení, plánování a vyhodnocování provozu Automatizovaného systému monitorování rádiového spektra (ASMKS).
 • Vypracování měřících metod a postupů pro zabezpečení provozu ASMKS.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracování metodiky, koordinace a usměrňování výkonu státní kontroly elektronických komunikací v celostátním měřítku.
 • Stanovování postupů a zásad monitorování rádiového spektra ve vazbě na součinnost v rámci mezinárodního systému a na jiné resorty, například obrany, vnitra, dopravy, životního prostředí, statistiku a ochranu hospodářské soutěže.
 • Koordinace kontroly využívání rádiového spektra, státní kontroly elektronických komunikací a ochrany elektronických komunikací.
 • Tvorba koncepce v oblasti státní kontroly elektronických komunikací a ochrany elektronických komunikací.
 • Zajišťování kontroly v oblasti oprávnění k provozování přístrojů, využívání kmitočtů a poskytování služeb ekektronických komunikací, ve vydaných rozhodnutích, opatřeních a oprávněních.
 • Provádění rozborové a hodnotící činnosti včetně návrhů opatření.
 • Zajišťování odborných prací v rámci měření a vyhodnocování využití a obsazenosti rádiového spektra.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní odborný dozor v oblasti elektronických komunikací

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání postupů a zásad monitorování rádiového spektra ve vazbě na součinnost v rámci mezinárodního systému a na jiné resorty, například obrany, vnitra, dopravy, životního prostředí, statistiku a ochranu hospodářské soutěže
Zpracovávání koncepce v oblasti státní kontroly elektronických komunikací a ochrany elektronických komunikací
Zpracovávání měřících metod a postupů pro zabezpečení provozu Automatizovaného systému monitorování rádiového spektra (ASMKS) v oblasti elektronických komunikací
Provádění kontroly a státního odborného dozoru v oblasti oprávnění k provozování telekomunikačních přístrojů, využívání kmitočtů a poskytování služeb elektronických komunikací
Provádění měření a vyhodnocování využití a obsazenosti rádiového spektra, v rámci zajišťování státního odborného dozoru nad elektronickými komunikacemi
Analyzování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, v rámci zajišťování státního odborného dozoru nad elektronickými komunikacemi
Vedení dokumentace o koordinování a zajišťování státního odborného dozoru nad elektronickými komunikacemi
Vyřizování agendy správních rozhodnutí v oblasti státního odborného dozoru nad elektronickými komunikacemi
Řízení provozu Automatizovaného systému monitorování rádiového spektra (ASMKS), v rámci zajišťování státního odborného dozoru nad elektronickými komunikacemi
Koordinování státní správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, přidělování a využívání rádiového spektra a rozhodování sporů
Koordinování kontroly využívání rádiového spektra a ochrany elektronických komunikací
Celostátní koordinování a sjednocování postupů orgánů státní kontroly při výkonu státní správy a kontroly elektronických komunikací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací