Povolání
Specialista správy kmitočtového spektra

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
24 763 Kč - 42 485 Kč

Charakteristika

Specialista správy kmitočtového spektra zpracovává metodiku v oblasti správy kmitočtového spektra, zajišťuje plánování a přidělování kmitočtů a koordinuje přidělování kmitočtů se zahraničními správami telekomunikací.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce regulace elektronických komunikací v oblasti správy kmitočtového spektra.
 • Zajištění a koordinace výkonu státní správy kmitočtového spektra v oboru plánování rozhlasové, pevné, družicové, amatérské, letecké a námořní služby a přidělování kmitočtů včetně stanovování podmínek využívání rádiových kmitočtů.
 • Tvorba systémů přidělování rádiových kmitočtů z hlediska tuzemských a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s kmitočtovým spektrem v kmitočtových pásmech vyhrazených pro jednotlivé radiokomunikační služby.
 • Zpracování návrhů právních předpisů upravujících využívání kmitočtového spektra a využívání rádiových kmitočtů vysílacími rádiovými zařízeními.
 • Koordinace a kontrola výzkumných a rozvojových prací v oblasti správy kmitočtového spektra, přidělování rádiových kmitočtů a schvalování nebo uznávání typu vybraných rádiových zařízení.
 • Zpracování návrhů způsobu využívání a zdokonalování výpočetní techniky a aktualizaci databází v oboru kmitočtového plánování a hospodaření s rádiovými kmitočty.
 • Zpracování plánu přidělení kmitočtových pásem, přidělování kmitočtů včetně změn a evidence.
 • Zpracování technických rozborů a ověřovacích výpočtů pro potřeby kmitočtových koordinací.
 • Udělování rozhodnutí o individuálních a krátkodobých oprávněních k využívání rádiových kmitočtů.
 • Stanovení metodiky vyměřování poplatků za využívání rádiových kmitočtů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost, magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika a magisterský studijní program v oboru ekonomika a management.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a metodika v oblasti kmitočtového spektra

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra, v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizaci s mezinárodními dohodami a dokumenty
Zpracovávání koncepce a metodiky přidělování kmitočtového spektra z hlediska tuzemských a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s rádiovým spektrem v určitých kmitočtových segmentech
Zpracovávání plánu přidělování kmitočtových pásem, v rámci výkonu státní správy kmitočtového spektra
Zpracovávání metodiky vyměřování poplatků za využívání rádiových kmitočtů, v rámci výkonu státní správy kmitočtového spektra
Provádění ověřovacích výpočtů pro potřeby kmitočtových koordinací, v rámci výkonu státní správy kmitočtového spektra
Zpracovávání návrhů právních předpisů, upravujících využívání kmitočtového spektra a využívání rádiových kmitočtů vysílacími rádiovými zařízeními
Zpracovávání návrhů způsobu využívání a zdokonalování výpočetní techniky a aktualizace databází v oboru kmitočtového plánování a hospodaření s rádiovými kmitočty
Vyřizování požadavků a udělování rozhodnutí o individuálních a krátkodobých oprávněních k využívání rádiových kmitočtů
Koordinování výzkumných a rozvojových prací v oblasti správy kmitočtového spektra, přidělování rádiových kmitočtů a schvalování nebo uznávání typu vybraných rádiových zařízení
Koordinování výkonu státní správy kmitočtového spektra v oboru plánování rozhlasové, pevné, družicové, amatérské, letecké a námořní služby, včetně stanovování podmínek využívání rádiových kmitočtů
Koordinování přidělených kmitočtů se zahraničními správami elektronických komunikací, koordinování využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými resorty

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací