Povolání
Specialista ropné bezpečnosti

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
26 836 Kč - 70 587 Kč

Charakteristika

Specialista ropné bezpečnosti vykonává koncepční a normotvornou činnost v oblasti ropné bezpečnosti a zpracovává rozbory a plány stavů ropné nouze.

Pracovní činnosti

  • Tvorba zásad zákonné právní úpravy v oblasti ropné bezpečnosti.
  • Koordinace opatření ropné bezpečnosti státu, skladby a výše nouzových zásob ropy a ropných produktů a jejich rozmístění v rámci České republiky.
  • Zpracování rozborů a stanovisek stavů ropné nouze.
  • Zpracování podkladů pro přípravu plánů nouzových opatření pro období krizových stavů vzniklých ze snížení nebo zastavení dodávek ropy a ropných produktů do ČR.
  • Zajištění aktualizace plánu nouzového zabezpečení České republiky ropou a ropnými produkty.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru chemie a technologie paliv. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost, magisterský studijní program ve skupině oborů teorie vojenského umění, magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie a magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor v oblasti ropné bezpečnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání plánů nouzových opatření pro období stavů ropné nouze
Vedení dokumentace o vykonávání koncepční a normotvorné činnosti v oblasti ropné bezpečnosti
Zpracovávání zásad zákonné právní úpravy v oblasti ropné bezpečnosti
Zpracovávání rozborů a stanovisek stavů ropné nouze, v rámci vykonávání koncepční činnosti v oblasti ropné bezpečnosti
Zpracovávání podkladů pro přípravu plánů nouzových opatření pro období krizových stavů vzniklých ze snížení nebo zastavení dodávek ropy a ropných produktů do ČR
Zpracovávání a projednávání nadnárodních opatření k řešení krizových situací v oblasti ropné bezpečnosti
Celostátní koordinování opatření ropné bezpečnosti státu, skladby a výše nouzových zásob ropy a ropných produktů a jejich rozmístění v rámci České republiky
Koordinování činnosti resortu pro plnění základních funkcí státu v oblasti ropné bezpečnosti za krizových stavů
Zajišťování připravenosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů na řešení krizových situací v oblasti ropné bezpečnosti
Zajišťování aktualizace plánu nouzového zabezpečení České republiky ropou a ropnými produkty za krizových stavů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací