Povolání
Specialista příprav hospodářského opatření

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista příprav hospodářského opatření koordinuje hospodářská opatření pro krizové stavy v oblasti nezbytných dodávek, mobilizačních dodávek a utváření státních hmotných rezerv.

Pracovní činnosti

 • Analýza a koordinace utváření mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc.
 • Koordinace způsobu plnění hospodářských opatření pro krizové stavy u vybraných dodavatelů mobilizačních dodávek.
 • Posuzování a vyhodnocování zabezpečení mobilizačních dodávek z hlediska připravenosti jejich výroby a dodávek u dodavatelů.
 • Zpracování návrhů k rozvoji systému hospodářské mobilizace.
 • Zajišťování financování příprav mobilizačních dodávek u vybraných dodavatelů.
 • Kontrola připravenosti plnit hospodářská opatření pro krizové stavy u vybraných dodavatelů mobilizačních dodávek.
 • Zajišťování připravenosti Státní správy hmotných rezerv na řešení krizových situací v oblasti hospodářské mobilizace a nouzového hospodářství.
 • Stanovování podmínek pro hospodaření, ochraňování, přejímání, skladování, obměnu a jiné nakládání s mobilizačními rezervami, pohotovostními zásobami a zásobami pro humanitární pomoc.
 • Hospodaření s mobilizačními rezervami, pohotovostními zásobami, zásobami pro humanitární pomoc a souvisejícími majetkovými hodnotami.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a management. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program a magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa hmotných rezerv

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění kontroly připravenosti plnit hospodářská opatření pro krizové stavy u vybraných dodavatelů mobilizačních dodávek
Posuzování požadavků oprávněných subjektů na utváření státních hmotných rezerv, v rámci koordinování hospodářských opatření pro krizové stavy
Posuzování a vyhodnocování zabezpečení mobilizačních dodávek z hlediska připravenosti jejich výroby a dodávek u dodavatelů, v rámci koordinování hospodářských opatření pro krizové stavy
Analyzování prostředků k zajištění hospodářských opatření pro krizové stavy a navrhování příslušných opatření
Vedení dokumentace o koordinování hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti utváření státních hmotných rezerv
Zajišťování připravenosti Státní správy hmotných rezerv na řešení krizových situací v oblasti hospodářské mobilizace a nouzového hospodářství
Stanovování podmínek pro hospodaření, ochraňování, přejímání, skladování, obměnu a jiné nakládání s mobilizačními rezervami, pohotovostními zásobami a zásobami pro humanitární pomoc
Koordinování způsobu plnění hospodářských opatření pro krizové stavy u vybraných dodavatelů mobilizačních dodávek
Koordinování hospodářských opatření pro krizové stavy, utváření komoditní a množstevní skladby státních hmotných rezerv a jejich územního rozmístění z hlediska strategických záměrů pro jejich použití
Koordinování utváření mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc v rámci realizace hospodářských opatření pro krizové stavy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací