Povolání
Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
22 974 Kč - 52 958 Kč

Charakteristika

Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní zpracovává metodiku a provádí státní odborný dozor v oblasti kontroly zákazu biologických zbraní.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro zákonné právní úpravy v oblasti zákazu biologických a toxinových zbraní.
 • Komplexní zajišťování státního odborného dozoru v oblasti kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní a nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny.
 • Koordinace, metodické usměrňování a plánování kontrolní činnosti.
 • Zpracování rozhodnutí pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny.
 • Poradenská činnost v oblasti biologických a toxinových zbraní včetně provádění školení a výcviku osob.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem obecného ohrožení.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů biologické obory. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory a magisterský studijní program ve skupině oborů farmaceutické vědy.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodických systémových opatření a návrhů právních předpisů pro výkon státního odborného dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státního odborného dozoru nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státního odborného dozoru nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření a nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní
Zpracovávání koncepce a metodiky státního odborného dozoru v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření, s radioaktivními odpady a s jadernými materiály
Zpracovávání koncepce a metodiky státního odborného dozoru nad přepravou a nakládáním s jadernými materiály a radionuklidovými zářiči
Zpracovávání koncepce odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, v rámci zajišťování státního odborného dozoru
Kontrolní a inspekční činnost v rámci státního odborného dozoru v oblasti kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní a nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
Vedení příslušné dokumentace o státním odborném dozoru v oblasti kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní
Zpracovávání podkladů pro zákonné právní úpravy v oblasti zákazu biologických a toxinových zbraní, zpracovávání rozhodnutí pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
Poskytování poradenské činnosti v oblasti problematiky biologických a toxinových zbraní, v rámci kontroly jejich zákazu a provádění státního odborného dozoru
Koordinování a metodické řízení kontrolní činnosti státního odborného dozoru v oblasti kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

více informací