Povolání
Inspektor radiační ochrany

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
20 513 Kč - 48 649 Kč

Charakteristika

Inspektor radiační ochrany zpracovává metodická opatření pro výkon státní inspekce nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí pracovišť se zdroji ionizujícího záření.

Pracovní činnosti

 • Zpracování metodických pokynů pro státní dozor nad radiační ochranou, nad způsobilostí pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti.
 • Komplexní výkon státního dozoru nad radiační ochranou, kontrola a koordinace regionálních center, pracovišť se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů.
 • Zajištění přípravy a provádění zkoušek zvláštní odborné způsobilosti.
 • Zpracování návrhů právních předpisů v oblasti radiační ochrany.
 • Posuzování stavu ozáření a zpracování návrhů postupů k usměrňování ozáření pracovníků se zdroji ionizujícího záření, ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů a v důsledku lékařských expozic.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti radiační ochrany.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem obecného ohrožení.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru energetika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru jaderná chemie a magisterský studijní program v oboru aplikovaná fyzika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce v oblasti nakládání se zdroji ionizujícího záření, s jadernými materiály a radioaktivními odpady
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce nad způsobilostí pracovišť se zdroji ionizujícího záření a nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce v oblasti odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření
Kontrola způsobilosti technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření
Provádění kontrol nad přepravou a nakládáním s jadernými materiály, radionuklidovými zářiči a radioaktivními odpady
Posuzování stavu ozáření pracovníků se zdroji ionizujícího záření, ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů a ozáření v důsledku lékařských expozic
Provádění kontrol a dohledu nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní
Vedení dokumentace o výkonu státní inspekce nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí pracovišť se zdroji ionizujícího záření
Provádění metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti radiační ochrany
Provádění odborné přípravy, výcviku a zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací