Povolání
Veterinární diagnostik

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Veterinary diagnostician
Platové rozmezí
27 286 Kč - 47 547 Kč

Charakteristika

Veterinární diagnostik je provádí složité a náročné diagnostické práce infekčních a neinfekčních chorob zvířat a spolupodílí se na zavádění nových diagnostických metod včetně jejich ověřování.

Pracovní činnosti

 • Provádění laboratorní diagnostiky infekčních a neinfekčních chorob zvířat všech druhů a kategorií.
 • Účast na tuzemských i zahraničních školeních a seminářích a studium aktuálních informací z oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Přednášková, poradenská a konzultační činnost a publikování.
 • Detekce anorganických a organických cizorodých látek, těžkých kovů a dalších prvků v životním prostředí, biologickém materiálu a potravním řetězci člověka a zvířat.
 • Koordinace zajištění odběru vzorků.
 • Spolupráce při zavádění nových diagnostických metod, jejich ověřování a interpretace výsledků.
 • Provádění posuzování výsledků diagnostických metod včetně interpretace výsledků.
 • Provádění komplexních senzorických, bakteriologických a mykologických analýz potravin.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Také je vystaven značné zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje doktorský studijní program v oboru veterinární lékařství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru biologie, magisterský studijní program v oboru mikrobiologie, magisterský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie, doktorský studijní program v oboru mikrobiologie, doktorský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie, magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství, doktorský studijní program v oboru biologie, magisterský studijní program v oboru zoologie, doktorský studijní program v oboru zoologie, magisterský studijní program v oboru molekulární a buněčná biologie a doktorský studijní program v oboru molekulární a buněčná biologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
epizootologie a parazitologie
choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení
veterinární dohled
biochemie
možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování způsobů a metodik provádění a vyhodnocování laboratorních vyšetření a monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy
Kontrola a posuzování výsledků laboratorních prací, analýz a diagnostických metod pro účely veterinární diagnostiky
Analyzování anorganických a organických cizorodých látek, těžkých kovů a dalších prvků v potravním řetězci člověka a zvířat pro účely veterinární diagnostiky
Provádění komplexních senzorických, bakteriologických a mykologických analýz potravin pro účely veterinární diagnostiky
Provádění laboratorní diagnostiky infekčních a neinfekčních chorob zvířat všech druhů a kategorií
Provádění laboratorních analýz speciálně odebraných vzorků pro zjišťování stavu biologického materiálu, vody, půdy, hnojiv a krmiv pro účely veterinární diagnostiky
Vyvíjení, zkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz pro účely veterinární a chemické diagnostiky
Vyplňování a vedení dokumentace o provádění chemických a veterinárních diagnostických prací a zavádění nových diagnostických metod, včetně jejich ověřování
Zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu povrchových a podzemních vod, toxických látek v půdě a vstupů do půdy
Poskytování informací v rámci přednáškové, poradenské, konzultační a publikační činnosti a v rámci účasti na seminářích k problematice chemické a veterinární diagnostiky
Spolupráce při zavádění nových metod chemické a veterinární diagnostiky, jejich ověřování a interpretaci výsledků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.

více informací