Povolání
Diagnostik chemik

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: laboratorní analýzy
Alternativní názvy: Chemist diagnostician
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 103 Kč - 42 957 Kč

Charakteristika

Diagnostik chemik provádí specializované laboratorní vyšetření potravin živočišného i rostlinného původu, surovin pro výrobu potravin, lihovin, krmiv, pitných, povrchových a odpadních vod včetně toxikologických a biochemických vyšetření.

Pracovní činnosti

 • Provádění vyšetření pitných vod včetně speciálních analýz, vyšetření povrchových a odpadních vod.
 • Spolupráce při zavádění nových diagnostických metod, jejich ověřování a interpretace výsledků.
 • Přednášková, poradenská a konzultační činnost a publikování.
 • Účast na tuzemských i zahraničních školeních a seminářích a studium aktuálních informací z oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění základních chemických, biochemických a toxikologických vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického materiálu.
 • Detekce toxických látek v potravinách, krmivech a tkáních zvířat.
 • Provádění biochemických vyšetření včetně stanovení biochemických parametrů krve, moče, bachorových tekutin, případně kostí.
 • Stanovení běžných chemických parametrů jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Také je vystaven značné zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Je nutné počítat je vystaven zátěži chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje doktorský studijní program ve skupině oborů chemické obory. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru chemie a technologie potravin, magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, doktorský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory a doktorský studijní program v oboru chemie a technologie potravin.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
epizootologie a parazitologie
choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení
veterinární dohled
biochemie
možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování způsobů a metodik provádění a vyhodnocování laboratorních vyšetření a monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy
Vyvíjení, zkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz pro účely veterinární a chemické diagnostiky
Vyplňování a vedení dokumentace o provádění chemických a veterinárních diagnostických prací a zavádění nových diagnostických metod, včetně jejich ověřování
Zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu povrchových a podzemních vod, toxických látek v půdě a vstupů do půdy
Poskytování informací v rámci přednáškové, poradenské, konzultační a publikační činnosti a v rámci účasti na seminářích k problematice chemické a veterinární diagnostiky
Spolupráce při zavádění nových metod chemické a veterinární diagnostiky, jejich ověřování a interpretaci výsledků
Kontrola a posuzování výsledků laboratorních prací, analýz a diagnostických metod vyšetřování potravin, lihovin, krmiv, pitných, povrchových a odpadních vod
Provádění biochemických analýz a stanovování parametrů krve, moče, bachorových tekutin a kostí
Provádění chemických analýz a stanovování chemických parametrů jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin, analyzování toxických látek v potravinách, krmivech a tkáních zvířat
Provádění chemických, biochemických a toxikologických analýz potravin, krmiv, vod a biologického materiálu
Provádění speciálních chemických analýz pitných, povrchových a odpadních vod

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.

více informací