Povolání
Metodik celního a daňového řízení

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: Celní správa ČR
Alternativní názvy: Celník, Customs Officer
Platové rozmezí
23 463 Kč - 46 511 Kč

Charakteristika

Metodik celního a daňového řízení zajišťuje metodickou a koordinační činnost v oblasti aplikace daňových a souvisejících celně právních předpisů. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Pracovní činnosti

  • Koordinace a usměrňování činností v oblastech celně právních.
  • Organizace a technologie celního hodnocení, sazebního zařazování zboží a původu zboží.
  • Stanovení opatření týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží, porušujícího některá práva duševního vlastnictví.
  • Tvorba koncepce činnosti celního orgánu s územní působností.
  • Koordinace oblasti zajišťování celního dluhu.
  • Koordinace výkonu daňové správy s celostátní působností a stanovování jednotných zásad.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost a magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
celní kontrola, vybírání cla a souvisejících poplatků
celní deklarantství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce činnosti celního orgánu s územní působností
Stanovování opatření týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Stanovování jednotných zásad pro výkon daňové správy s celostátní působností
Vedení příslušné dokumentace v oblasti celního a daňového řízení
Poskytování rad a odborných konzultací v oblastech celně právních, při celním hodnocení, sazebním zařazování zboží a původu zboží
Koordinace výkonu daňové správy s celostátní působností
Koordinace výkonu správy jednotlivých druhů daní nebo fází daňového řízení
Koordinace a usměrňování technologických postupů při celním hodnocení zboží a jeho sazebním zařazování
Koordinace oblasti zajišťování celního dluhu, pohledávek na clech, daních a na jiných příjmech spravovaných celními orgány

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací