Povolání
Klinický logoped

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Clinical logopedists
Platové rozmezí
23 163 Kč - 43 366 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Klinický logoped ve zdravotnickém zařízení vykonává odborné činnosti pod odborným dohledem klinického logopeda způsobilého k výkonu této činnosti.

Pracovní činnosti

  • Spolupráce na výzkumných úkolech ve zdravotnictví.
  • Spolupráce s ošetřujícím personálem.
  • Příprava na dosažení specializované způsobilosti v oboru.
  • Zajišťování příslušné dokumentace.
  • Preventivní, diagnostická, léčebná, neodkladná, rehabilitační a dispenzární činnost v oblasti klinické logopedie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
logopedie
konverzační terapie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování plánů léčby včetně výběru postupů a metodik
Provádění základních vyšetřovacích postupů v oboru logopedie, včetně metodiky reedukace
Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů
Spolupráce při řešení výzkumných úkolů ve zdravotnictví
Vedení příslušné dokumentace v oblasti logopedie
Poskytování rad a informací o při léčbě používaných postupech a metodách
Spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod
Aplikace léčebných a rehabilitačních metod při léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
  • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
  • Pozitivní alergická anamnéza.

více informací