Povolání
Revizní technik tlakových zařízení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)

Charakteristika

Revizní technik tlakových zařízení zjišťuje, zda technické zařízení a jeho provoz odpovídá požadavkům BOZP, vyhledává rizika a navrhuje opatření k jejich minimalizaci.

Pracovní činnosti

 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách.
 • Provádění revizí parních kotlů 1.třídy.
 • Provádění revizí parních a horkovodních kotlů 2. – 4. třídy.
 • Provádění zkoušek těsnosti parních kotlů 1.třídy.
 • Provádění zkoušek těsnosti parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce parních kotlů 1.třídy a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Provádění revizí tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
 • Provádění zkoušek těsnosti tlakových nádob skupiny A nebo B.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce