Povolání
Letecký technik

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků

Charakteristika

Letecký technik koordinuje práce při zajišťování údržby a oprav palubních systémů a kontrolních zařízení v letadle.

Pracovní činnosti

  • Funkční kontroly přístrojového vybavení.
  • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
  • Obsluha technických systémů letadla.
  • Koordinace prací při provádění údržby a oprav palubních komplexů, diagnostických a kontrolních zařízení v letadle.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru vojenská technika - elektrotechnická. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika a vyšší odborné vzdělání v oboru servis a opravy strojů a zařízení.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie oprav letadlové techniky
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
prvky, zařízení a systémy automatické regulace
řídicí technika
letadlová technika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky
Koordinace prací při provádění údržby a oprav palubních systémů, diagnostických a kontrolních zařízení letadel
Zajišťování údržby a oprav palubních systémů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení letadel
Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
Orientace ve výrobní a servisní dokumentaci a technických podkladech leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
Vykonávání specializovaných prací při zajišťování technického stavu veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky
Provádění revizí a kontrol technického stavu letecké techniky
Volba postupů práce, nářadí, měřidel a náhradních dílů pro provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů
Kontrola vybavení letadla sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací