Povolání
Mechanik letadlových přístrojů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Platové rozmezí
23 532 Kč - 56 348 Kč

Charakteristika

Mechanik letadlových přístrojů provádí montáž, opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních přístrojů a zařízení, lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.

Pracovní činnosti

 • Lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.
 • Opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních přístrojů a zařízení (např. agregátů, elektro, radio, přístrojové vybavení letadel).
 • Sestavení a zapojení zkoušecích prvků.
 • Vyhledávání a odstraňování jednotlivých závad na elektro- a rádiovybavení dle technické dokumentace a nálezového protokolu..
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.
 • Provádění oprav obnovující celkový resurs letadel.
 • Montáž, demontáž a opravy všech i složitých letadlových celků.
 • Oživování a seřizování systémů radionavigačního vybavení včetně autopilota.
 • Oživování letounů – elektrotechnických sestav, podsestav a systémů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení a střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie oprav letadlové techniky
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
letadlová technika
elektronika obecně
elektronické měřicí přístroje a systémy
práce se softwarem pro odborné aplikace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky
Orientace ve výrobní a servisní dokumentaci a technických podkladech leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
Sestavování, montáž, instalace, oživování a nastavování leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a zařízení letecké navigace
Diagnostika, lokalizace a odstraňování závad přístrojového vybavení civilních a vojenských letadel
Seřizování a zkoušení přístrojového vybavení civilních a vojenských letadel
Spolupráce při provádění motorových zkoušek a příprav letounů na zálet
Vedení příslušné dokumentace v oblasti letadlových přístrojů
Montáž, demontáž, opravy a seřizování leteckých palubních přístrojů a zařízení, veškerých agregátů, elektro-, rádio- a přístrojového vybavení civilních a vojenských letadel
Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací