Povolání
Řidič drážního speciálního vozidla

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 384 Kč - 28 235 Kč

Charakteristika

Řidič drážního speciálního vozidla řídí, obsluhuje speciální stroje a zařízení těžké mechanizace pro stavbu, údržbu a rekonstrukci železničních tratí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha drážních strojů a zařízení.
 • Seřizování, běžná oprava a údržba strojů a zařízení.
 • Odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.
 • Přeprava speciálních vozidel jako vlaku.
 • Nastavování parametrů u strojů a zařízení.
 • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla řízení a údržby motorového hnacího vozidla na celostátní či regionální dráze
pravidla řízení a údržby speciálního hnacího vozidla pro odstraňování nehod a opravy na dráze
pravidla revizí určených technických zařízení na dráze

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení osádky speciálních vozidel vybavených a řízených počítačem nebo speciálních vozidel pracujících v komplexu s dalšími speciálními vozidly
Vedení záznamů o provedených úkonech v oblasti speciálních strojů a zařízení
Provádění oprav drážních vozidel, drážních strojů a zařízení, včetně jejich seřizování a nastavování potřebných parametrů
Provádění běžné údržby drážních vozidel, drážních strojů a zařízení
Obsluhování speciálních strojů a zařízení pro stavbu, rekonstrukci a opravy železničních tratí
Řízení drážních strojů a zařízení
Řízení speciálních drážních vozidel
Spolupráce při odstraňování následků nehod a následků mimořádných událostí včetně součinnosti při vyprošťování osob ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací