Povolání
Svářečský inženýr

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: spojování kovů
Platové rozmezí
27 051 Kč - 66 503 Kč

Charakteristika

Svářečský inženýr řídí oblast svařování kovů a plastů v organizaci včetně vytváření nových technologií a postupů svařování, u kterých jsou požadovány vyšší technické znalosti dle ČSN EN a vyšší požadavky na jakost dle ČSN EN.

Pracovní činnosti

 • Svářečský dozor.
 • Tvorba norem a směrnic pro svařování kovů.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Tvorba svařovací technologie a postupů svařování kovů a plastů.
 • Zajištění chodu svařovacích zařízení v organizaci.
 • Provádění analýz a spolupráce na nových technických řešení procesu svařování.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Podílení se na řešení výzkumných úkolů v oblasti svařování kovů a plastů.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování kovů a plastů.
 • Stanovování způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Kontrola dodržování technologie a postupů svařování.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba a magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie svařování kovů
průmyslová ekologie
bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Tvorba norem a směrnic pro svařování kovů
Provádění technického dozoru na pracovištích
Stanovování a řízení komplexních technologických postupů a technických podmínek svařování kovů
Kontrola dodržování technologických postupů svařování
Řízení kontroly a jakosti svářečských prací
Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro svařování

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací