Povolání
Posudkový lékař

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: lékařská povolání
Platové rozmezí
37 684 Kč - 85 190 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Posudkový lékař posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v souvislosti se sociálním zabezpečením, státní sociální podporou a sociální péčí.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné evidence.
 • Rozhodování o vyžádání zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře, o potřebě dalšího vyšetření zdravotního stavu, případně pozvání posuzovaného k jednání.
 • Kontrola a podrobné prostudování lékařských podkladů a zpráv souvisejících s rozhodováním o nároku na dávky.
 • Provádění zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídek.
 • Spolupráce při řízení o plný nebo o částečný invalidní důchod.
 • Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů pro všechny dávky a služby sociálního zabezpečení, podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
 • Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti.
 • Zpracování podkladů a stanovisek potřebných z medicínského hlediska pro rozhodování příslušného správního orgánu o dávkách sociálního zabezpečení, sociální péče a státní sociální podpory.
 • Odpovědnost za výrok, odůvodnění a stanovenou dobu platnosti zpracovaných posudků.
 • Metodické řízení činnosti smluvních lékařů a hodnocení kvality jejich práce.
 • Podíl na vyhodnocování zdravotních příčin dočasné pracovní neschopnosti a sledování vývoje invalidizace.
 • Spolupráce s příslušnými orgány státní zdravotní správy, zdravotními pojišťovnami, odbornými lékařskými společnostmi, sdruženími, se zahraničními partnery a institucemi států ES a smluvních států.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje doktorský studijní program v oboru všeobecné lékařství. Jinou alternativu představuje doktorský studijní program ve skupině oborů lékařské vědy a magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a kontrola v oblasti pracovní schopnosti občanů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání a tvorba koncepce lékařské posudkové služby
Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů pro nárok na dávky a služby sociálního zabezpečení, podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
Kontrola a posuzování lékařských podkladů a zpráv souvisejících s činností posudkového lékaře a s rozhodováním o nároku na dávky sociálního zabezpečení, sociální péče a státní sociální podpory
Posuzování potřeby vyžádání zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře, potřeby dalšího vyšetření zdravotního stavu posuzovaného, případně pozvání posuzovaného k jednání
Posuzování zdravotních příčin dočasné pracovní neschopnosti a sledování vývoje invalidizace, v rámci činnosti posudkového lékaře
Provádění kontrolních lékařských prohlídek v rámci posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů v souvislosti se sociálním zabezpečením, státní sociální podporou a sociální péčí
Vedení předepsané dokumentace o posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů v souvislosti se sociálním zabezpečením, státní sociální podporou a sociální péčí
Zpracovávání podkladů a stanovisek, které posudkový lékař poskytuje příslušnému správnímu orgánu pro rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení, sociální péče a státní sociální podpory
Koordinování a metodické řízení činnosti smluvních posudkových lékařů, koordinování spolupráce s orgány státní zdravotní správy, zdravotními pojišťovnami a dalšími partnery v oblasti posudkového lékařství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací