Povolání
Ortoptista

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ortoptista poskytuje pacientům s oční poruchou specifickou ošetřovatelskou péči.

Pracovní činnosti

  • Příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům.
  • Podávání léčivých přípravků.
  • Spolupráce s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické a dispenzární péči.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru technik ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
optometrie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání plánů specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami
Vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami
Provádění diagnostických vyšetření pacientů na základě indikace očního lékaře
Vedení příslušné dokumentace v oblasti ortoptiky
Poskytování informací pacientům a jejich rodičům o léčbě a léčebném výcviku
Provádění výchovných zaměstnání pro pacienty ve stacionářích
Příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství
Podávání léčivých přípravků a poskytování péče při provádění lékařských úkonů
Zhotovování cvičebních ortoptických pomůcek
Údržba cvičebních ortoptických pomůcek
Obsluha přístrojové techniky (oftalmologické diagnostické přístroje)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Imunodeficitní stavy.
  • Chronická onemocnění jater.

více informací