Povolání
Zdravotně sociální pracovník

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: sociální služby
Platové rozmezí
18 282 Kč - 31 742 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotně sociální pracovník v nemocničním zařízení provádí sociálně zdravotní činností u pacientů.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce se zdravotnickými pracovníky při realizaci sociálních opatření u pacientů.
 • Poskytování sociálně právního poradenství.
 • Příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální intervence.
 • Zajišťování sociálních potřeb u těžce nemocných a postižených osob.
 • Zajišťování sociálně zdravotního šetření u pacientů (sociální anamnéza, sociální diagnóza a sociální prognóza).
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zákon o zaměstnanosti
hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví
sociální práce
postupy vyhledávání občanů v nepříznivé sociální situaci, analýz jejich potřeb a způsobů jednání v příslušných komunitách
poradenství a zastupování pro staré a nemohoucí občany
poradenství a možnosti a postupy pomoci pro občany v nepříznivé nebo krizové sociální situaci (krizová intervence)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Průběžné sledování zdravotní dokumentace jednotlivých pacientů
Navrhování nových standardů a metod zdravotně-sociální péče ve zdravotnických zařízeních
Navrhování kritérií pro umístění pacientů na zdravotně-sociální lůžko
Kontrola dodržování a účinnosti nových standardů a metod zdravotně-sociální péče ve zdravotnických zařízeních
Provádění sociálně zdravotního šetření u pacientů (i v terénu)
Posuzování životní situace pacientů ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům
Vedení příslušné dokumentace v sociálně zdravotní oblasti
Poskytování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům
Zajišťování realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociální péče s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky
Zajišťování řešení sociálně-právních problémů pacientů (klientů sociální péče)
Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob (i v domácím ošetřování )
Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty)
Příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální intervence
Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní působnosti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací