Povolání
Asistent zubního technika

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nelékařská povolání

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Asistent zubního technika pod odborným dohledem zubního technika nebo zubního lékaře zhotovuje a opravuje stomatologické protézy, ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky.

Pracovní činnosti

  • Zhotovování a oprava a stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků pod odborným dohledem.
  • Obsluha přístrojové techniky včetně zajišťování její běžné údržby.
  • Spolupráce se zubním technikem a zubním lékařem.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technik ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru specializace ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
lidský chrup
materiály pro opravy chrupu
technologie zhotovování zubních náhrad

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení dokumentace v oblasti stomatologických protéz
Zhotovování jednodušších stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků pod odborným vedením
Provádění běžné údržby zařízení laboratoře
Provádění oprav stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků
Přejímání, ukládání a manipulace se všemi zdravotnickými prostředky a materiály v oblasti stomatologie
Obsluha přístrojové techniky laboratoře

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.

více informací