Povolání
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Platové rozmezí
16 005 Kč - 29 994 Kč

Charakteristika

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby se pod odborným dohledem podílí na přednemocniční neodkladné péči, zdravotnické dopravní službě a přepravě pacientů neodkladné péče.

Pracovní činnosti

U této jednotky práce nejsou zadány žádné další činnosti

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
obory tvořící základ potřebný pro poskytování přednemocniční neodkladné zdravotní péče zejména somatologie, patologie, farmakologie, zdravotnických prostředků a toxikologie
klinické obory potřebné pro poskytování přednemocniční neodkladné zdravotní péče zejména ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii a porodnictví, pediatrii a psychiatrii
sociální a další obory související s poskytováním přednemocniční neodkladné zdravotní péče
etika zdravotnického povolání
organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace
právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví
první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyprošťování osob v havarijních situacích a v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému
Asistování při provádění diagnosticko–třídící činnosti v místě zásahu
Udržování rádiové komunikace se zdravotnickým operačním střediskem a případně i s jinými složkami integrovaného záchranného systému
Zabezpečování odborného transportu pacientů
Provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče
Řízení a navigace zdravotnických vozidel v běžných i obtížných podmínkách s využitím výstražných zařízení
Obsluhování a udržování zdravotnických vozidel
Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům
Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání
Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy
Práce se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací