Povolání
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Platové rozmezí
16 005 Kč - 29 994 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby vykonává odborné činnosti na úseku neodkladné péče a zdravotnické dopravy pod vedením pracovníků s vyšším stupněm kvalifikace.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Údržba vozidla a vybavení zdravotnického vozidla.
 • Transport nemocných, raněných a rodiček.
 • Spolupráce při vyprošťování osob při různých havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.
 • Asistence při provádění neodkladných výkonů v přednemocniční péči.
 • Doprava tkáně a biologického materiálu.
 • Řízení sanitního vozidla.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.

více informací