Povolání
Řidič dopravy nemocných a raněných

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Platové rozmezí
19 662 Kč - 32 376 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Řidič dopravy nemocných a raněných vykonává činnosti na úseku zdravotnické dopravy pod vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace.

Pracovní činnosti

 • Péče o vozidlo a jeho vybavení.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce při různých havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.
 • Transport tkáně a biologického materiálu.
 • Řízení sanitního vozidla.
 • Transport nemocných, raněných a rodiček vozidly dopravy nemocných a raněných.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.

více informací