Povolání
Asistent dirigenta

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 790 Kč - 38 062 Kč

Charakteristika

Asistent dirigenta spolupracuje při nastudování a dirigování hudebních děl.

Pracovní činnosti

  • Spolupráce při nastudování a dirigování hudebních děl a hudební stránky hudebně-dramatických děl.
  • Zajišťování úkolů stanovených dirigentem.
  • Zastupování dirigenta při zkouškách a představeních.
  • Spolupráce při zajišťování umělecké úrovně nastudovaného repertoáru.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hudba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dramatické umění a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zpěv.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dirigentství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování organizačních a uměleckých činností při zastupování dirigenta při zkouškách a představeních
Spolupráce s dirigentem a zajišťování dílčích úkolů při nastudování a dirigování hudebních děl a hudební stránky hudebně dramatických děl
Nastudování a dirigování hudebních děl jednodušších forem
Spolupráce s dirigentem při zajišťování umělecké úrovně nastudovaného repertoáru

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací