Povolání
Generální ředitel

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Výkonný ředitel, Plant Manager, Chief Executive Officer, General Manager, Head Manager, Managing Director, Director General, Executive Director , Ředitel společnosti , Ředitel velké a střední organizace
Odborný směr:
Platové rozmezí
38 108 Kč - 106 130 Kč

Charakteristika

Generální ředitel je odpovědný za celkové řízení velké nebo střední organizace a naplňování cílů v souladu s definovanou strategií.

Pracovní činnosti

 • Stanovení a rozhodování o dlouhodobých strategických cílech organizace.
 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Dohled nad plánováním, koordinací a kontrolou všech procesů organizace.
 • Komplexní dohled a zodpovědnost za chod a rozvoj organizace v souladu ke stanoveným strategickým cílům a vztahu k vlastníkům organizace.
 • Schvalování finančních rozpočtů organizace a rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích portfolia výrobků a služeb.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Rozhodování o realizaci investic, rozvojových aktivitách a nových projektů.
 • Vytváření podmínek pro kontinuální zlepšování produktivity.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Řízení, koordinace, motivace a kontrola výsledků práce vrcholového managementu.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a management. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie a magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ekonomický (finanční) management, controlling
integrované systémy řízení
management velkých podniků a společností
management rizik
management kvality
procesní řízení
projektový management
řízení změn
krizový management
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
management pro top manažery
personální management
finanční plánování
strategické řízení organizace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Koncipování strategických plánů a podnikatelských záměrů organizace pro delší časové období v rámci jejího celkového řízení
Posuzování a schvalování finančních rozpočtů organizace a rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku
Posuzování finančních a dalších analýz a zpráv o činnosti a naplňování stanovených cílů velké nebo střední organizace
Posuzování a rozhodování o obchodní a marketingové politice organizace v rámci jejího celkového řízení
Posuzování a rozhodování o nasměrování inovačních a vývojových procesů organizace v rámci jejího celkového řízení
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci celkového řízení organizace
Řízení vrcholového managementu organizace, koordinování výsledků práce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Duševní poruchy.

více informací