Povolání
Programátor NC strojů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Alternativní názvy: Part programmer
Platové rozmezí
20 580 Kč - 37 380 Kč

Charakteristika

Programátor NC strojů zajišťuje tvorbu NC operací technologických postupů součástí určených k obrábění na NC strojích a obráběcích centrech.

Pracovní činnosti

  • Vedení a udržování evidence NC programů.
  • Vypracovávání komplexních NC programů včetně specifikace řezných podmínek, upínačů, nástrojů a norem spotřeby času.
  • Určování a zajišťování objednávek speciálních nástrojů, zařízení a měřidel.
  • Využívání CAM systémů a 3D modelů.
  • Zajišťování provedení změn v NC programech vyplývajících ze změnového řízení.
  • Odzkoušení a odladění programů na NC strojích, spolupráce na odstraňování výrobních problémů na těchto strojích.
  • Zodpovědnost za provedení změn v NC programech vyplývajících ze změnového řízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace ve strojírenství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obsluha strojů a zařízení, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru automatizace ve strojírenství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
počítačem řízená výroba
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
zásady tvorby technologických postupů
nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství
strojní mechanismy
systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě
automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM
technologie obrábění kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Předávání pracovních pokynů obsluze seřízených strojů a zařízení, popř. instruktáž obsluhy
Modifikace programů pro CNC stroje
Zjišťování příčin snížené kvality strojírenských výrobků a návrhy opatření k dosažení předepsané jakosti a kvality
Kontrola výsledků seřizování posuzováním chodu seřízených strojů, zařízení a linek a rozměrů a dalších parametrů na nich vyrobených produktů
Provádění funkčních zkoušek CNC výrobních strojů, PRaM, pracovišť a linek
Testování programů pro CNC výrobní stroje, PRaM a výrobní linky
Volba postupu práce a technologických podmínek a potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro obrábění na různých druzích CNC obráběcích strojů
Orientace v normách a v technické dokumentaci číslicově řízených strojů, zařízení a komplexů a automatizovaných systémů
Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace, popř. podkladů pro cenovou kalkulaci
Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací