Povolání
Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Odborný referent dopravy, Referent samosprávy, Administrativní pracovník
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC koordinuje plnění funkce státního odborného dozoru v oblasti silniční dopravy v působnosti příslušného úřadu.

Pracovní činnosti

 • Schvalování jízdních řádů na daném území.
 • Kontrola čerpání rozpočtu odboru.
 • Plnění funkce orgánu státního odborného dozoru v silniční dopravě.
 • Kontrola provádění údržby městských komunikací a veřejného osvětlení.
 • Schvalování výše vyměřování pokut a správních poplatků, řešení přestupků.
 • Osvětová, poradenská a školící činnost o bezpečnosti silničního provozu.
 • Spolupráce s odbornými institucemi a ostatními útvary samosprávy a státní správy.
 • Koordinace změn prováděných v dopravním systému města.
 • Zajišťování činnosti dopravního úřadu pro Městskou hromadnou dopravu a taxislužbu.
 • Řízení činností a procesů zajišťujících plnění funkce státního odborného dozoru v silniční dopravě.
 • Spolurozhodování o koncepci dopravní infrastruktury ÚSC.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura a magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací