Povolání
Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Referent samosprávy, Odborný referent dopravy
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC koordinuje činnosti na úseku dopravy a plní funkci státního stavebního dozoru v oblasti silniční dopravy v působnosti příslušného úřadu.

Pracovní činnosti

 • Plnění funkce orgánu státního stavebního dohledu v silniční dopravě.
 • Koordinace činností speciálního stavebního úřadu - povolování dopravních staveb.
 • Plnění funkce speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v příslušném správním obvodu.
 • Tvorba koncepce dopravní infrastruktury samosprávního celku.
 • Řízení procesů, činností ve vymezeném úseku.
 • Spolurozhodování při tvorbě návrhů změn v dopravním systému města.
 • Kontrola čerpání rozpočtu odboru.
 • Zajišťování znaleckých posudků.
 • Vyměřování pokut a správních poplatků, řešení přestupků.
 • Osvětová, poradenská a školící činnost o bezpečnosti silničního provozu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje, magisterský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura a magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací