Povolání
Specialista ÚSC pro životní prostředí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Alternativní názvy: Ekolog expert, Administrativní pracovník, Referent samosprávy, Odborný referent životního prostředí

Charakteristika

Specialista ÚSC pro životní prostředí vykonává odborné, koncepční, řídící a poradenské činnosti na úseku ochrany životního prostředí v působnosti příslušného ÚSC.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání koncepčních a prognózních materiálů v oblasti ochrany životního prostředí pro samosprávné orgány kraje.
 • Spolupráce na tvorbě národních programů v oblasti životního prostředí.
 • Vyhodnocování priority kraje v oblasti ochrany životního prostředí pro udělení finanční podpory.
 • Dozor na úseku ochrany životního prostředí v působnosti ÚSC.
 • Ukládání pokut za porušení zákona o životním prostředí a za nesplnění uložených povinností.
 • Zodpovědnost za rozpočet a hospodárnost při vynakládání přidělených finančních prostředků.
 • Rozhodování v oblastech stanovených příslušnými zákonnými normami.
 • Zajišťování prací spojených s krizovým řízením.
 • Povolávání výjimek v příslušné oblasti.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů.
 • Spolupráce s příslušnými institucemi v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Vedení příslušné dokumentace a zpracovávání příslušných výkazů a statistických údajů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: