Povolání
Specialista ÚSC pro zvláštní úkoly

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Alternativní názvy: Referent samosprávy, Referent samosprávy pro zvláštní úkoly, Administrativní pracovník

Charakteristika

Specialista ÚSC pro zvláštní úkoly zajišťuje činnosti související s krizovým řízením a zajišťováním bezpečnosti v příslušném Územně samosprávném celku.

Pracovní činnosti

  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování plnění úkolů v příslušném rozsahu stanoveném zákonem o branné povinnosti, zákonem o ozbrojených silách a zákonem o zajišťování obrany ČR.
  • Koordinace činností vyplývajících ze zákona o požární ochraně, zákona o ochraně utajovaných skutečností, zákona o prevenci závažných havárií a zákona o integrovaném záchranném systému.
  • Plnění úkolů dle zákona o krizovém řízení, zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v zákoně o obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou.
  • Vydávání rozhodnutí o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a lhůt pro sjednání nápravy.
  • Zajišťování úkolů vyplývajících z členství v Krizovém štábu kraje a Bezpečnostní rady kraje.
  • Spolupráce s příslušnými útvary a subjekty při realizaci zákonů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: