Povolání
Dekoratér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Alternativní názvy: Autočalouník, Výrobce matrací, Upholsterer
Platové rozmezí
16 775 Kč - 26 985 Kč

Charakteristika

Dekoratér tvoří nebo spolupracuje na zhotovení návrhů pro dotváření interiérů a exteriérových dekorací a na jejich základě vyrábí a instaluje dekorace v interiéru i exteriéru a provádí drobné čalounické práce.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování interiérových a exteriérových dekorací.
 • Příprava a zpracování výtvarného návrhu a pořízení technické dokumentace.
 • Výběr základních a pomocných materiálů a technologie provedení.
 • Měření a výpočty rozměrů, tvorba plánů a střihů.
 • Vypracování návrhu a rozpočtu, jeho prezentace.
 • Vyvzorování atypických a složitých modelů.
 • Návrh a konstrukce nadokenních čalouněných dílů (palmeta, čabraka).
 • Příprava podkladu pro tapetování podle stavební konstrukce, povrchu.
 • Tapetování papírovou, vinylovou, textilní tapetou a jinými materiály.
 • Provádění průběžné a konečné kontroly.
 • Strojové, ruční šití a prošívání.
 • Volba systému a příprava ukotvení dekorací do konstrukcí staveb, stěn, povrchových úprav, kotvení dekorací do různých konstrukcí.
 • Montáže kolejnic, garnýží, tyčí, interiérových a exteriérových doplňků a instalace závěsů, záclon, palmet a čabrak, tapet a dalších dekoratérských materiálů a dekoračních výrobků.
 • Opravy interiérových a exteriérových dekorací.
 • Kontrola použitých materiálů před oddělováním dílů (stříháním, řezáním) a před jejich zpracováním.
 • Střihání a řezání materiálů (např. potahových, dekoračních a technických textilií, záclon, roun, polyuretanové pěny, usně, tapet, kolejnic, tyčí, garnyží a dalších dekoratérských materiálů jako je linoleum, koberec aj.).
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní vyšívačka.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
materiály pro zhotovování dekorací, druhy, vlastnosti, vady a způsoby zpracování
koloristika a kolorimetrie
stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Ovládání grafických programů
Zhodnocení kvality základních a pomocných materiálů pro dané použití z hlediska zpracování
Volba materiálů, postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů pro zhotovování všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací
Práce se vzorem (raportem) u vzorovaných materiálů
Stříhání, řezání, zhotovování, kompletace a instalace všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací
Posouzení stavební konstrukce, volba způsobu upevnění dekorace, příprava podkladu, upevnění kotvicích elementů
Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro zhotovování interiérové dekorace nebo exteriérové dekorace
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Nakládání s odpadem v nábytkářství
Zhotovení výtvarného návrhu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.

více informací