Povolání
Dekoratér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Alternativní názvy: Interiérový aranžér , Interiérový dekoratér
Platové rozmezí
17 776 Kč - 33 306 Kč

Charakteristika

Dekoratér navrhuje, vyrábí a instaluje dekorace v interiéru i exteriéru, spolupracuje na zhotovení návrhů pro dotváření interiérů a provádí drobné čalounické a tapetářské práce.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování výtvarného návrhu interiérové a exteriérové dekorace.
 • Volba postupu práce, způsobů zpracování, pomůcek, nástrojů a materiálů pro zhotovení interiérové a exteriérové dekorace v souladu s PO.
 • Zhotovování, kompletace a instalace všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací
 • Kontrola použitých materiálů před oddělováním dílů a před jejich zpracováním.
 • Provádění drobných tapetářských a čalounických prací.
 • Strojové, ruční šití a prošívání.
 • Volba systému, příprava a kotvení dekorací do konstrukcí staveb, stěn a povrchových úprav.
 • Opravy interiérových a exteriérových dekorací.
 • Obsluha, seřizování a údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství.
 • Pořízení technické dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní vyšívačka.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Celoživotní učení
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie dekorace
materiály pro zhotovování dekorací, druhy, vlastnosti, vady a způsoby zpracování
koloristika a kolorimetrie
stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály
interiérový design (bytová architektura)
dějiny umění
nakládání s odpady
bezpečnost práce a požární ochrana

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba materiálů, postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů pro zhotovování všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací
Přípravné práce pro zhotovování interiérových nebo exteriérových dekorací
Návrh dekorace a naskicování jednotlivých částí dekorace
Instalování dekorací
Stříhání, řezání, zhotovování, kompletace a instalace všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací
Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace
Zhotovování a připevňování ozdob čalounění a interiérových dekorací (např. řasení, lemování, knoflíky, třapce, paspule aj.)
Zhotovování a kompletace interiérových nebo exteriérových dekorací
Práce se vzorem (raportem) u vzorovaných materiálů
Ovládání grafických programů
Posouzení stavební konstrukce, volba způsobu upevnění dekorace, příprava podkladu, upevnění kotvicích elementů
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.

více informací