Povolání
Designér nábytku

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Návrhář nábytku
Platové rozmezí
22 810 Kč - 73 368 Kč

Charakteristika

Designér nábytku navrhuje nábytkový solitér nebo nábytkový soubor.

Pracovní činnosti

 • Definování a sledování vývojových trendů.
 • Navrhování bytových i nebytových interiérů.
 • Zpracování dokumentace pro výrobu prototypu.
 • Návrh interiérových a exteriérových nábytkových prvků a souborů.
 • Vytváření výtvarných a koncepčních studií nábytkových prvků a souborů.
 • Navrhování výtvarných detailů pro nábytek.
 • Navrhování konstrukčních principů nábytkových prvků a souborů.
 • Definování stávajících a inovativních technologických principů výroby.
 • Aplikování marketingových strategií.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru výtvarná umění. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus a magisterský studijní program v oboru dřevařské inženýrství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
design průmyslových výrobků
interiérový design (bytová architektura)
interiérová architektura
ergonomie
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
základy psychologie
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Zpracování funkčních schémat architektonického řešení interiérů
Zpracování detailních dispozičních řešení architektonického řešení interiérů
Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů
Posuzování existujících architektonických řešení interiérů
Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků
Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru
Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku
Definování technologických možností zadavatele
Definování marketingové strategie zadavatele
Návrh nábytkového prvku
Zpracování konstrukčního detailu
Orientace v technických podkladech pro zhotovování nábytku a doplňků
Zpracování tvarového a barevného řešení interiérů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací