Povolání
Interiérový poradce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Bytový poradce, Interiérista

Charakteristika

Interiérový poradce navrhuje řešení interiéru především z typových nábytkových systémů a interiérových doplňků.

Pracovní činnosti

 • Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení.
 • Funkční a výtvarný návrh interiérového řešení.
 • Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů včetně případného zaměření.
 • Výběr a soupis zařizovacích předmětů.
 • Zpracování specifikace prvků pro jednotlivé dodavatele.
 • Návrh barevného a materiálového řešení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru nábytkářství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ergonomie
interiérový design (bytová architektura)
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Orientace v normách a v technických podkladech v nábytkářské výrobě
Zpracování funkčních schémat architektonického řešení interiérů
Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků
Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav
Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení
Zpracovávání prováděcí dokumentace
Zpracování tvarového a barevného řešení interiérů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací