Povolání
Dělník v textilní a oděvní výrobě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)

Charakteristika

Dělník v textilní a oděvní výrobě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní a oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou pracovní činnost.
  • Manipulace s drobnou přípravou pro výrobu.
  • Zabezpečování jednoduchých operací při zhotovování výrobku.
  • Manipulace s hotovými výrobky.
  • Výkon ručních a strojně ručních prací v textilních a oděvních provozech.
  • Manipulace s textilními materiály, příprava textilních materiálů pro střihárenský proces.
  • Obsluha dílčích částí poloautomatických zpracovatelských strojů nebo zařízení v textilních provozech.
  • Obsluha jednoduchých strojů a zřízení.
  • Spolupráce při obsluze strojů a aparaturních zařízení v textilních a oděvních provozech podle příkazů předáka.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: