Povolání
Knihařský dělník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Dělník v dokončovacím zpracování, Dělník v kartonážní výrobě, Polygrafický dělník
Odborný směr:
Platové rozmezí
12 163 Kč - 24 018 Kč

Charakteristika

Knihařský dělník vykonává jednoduché práce v knihárnách a provozech při zpracování papírů, kartonů, lepenek a tiskovin, zhotovuje jednoduché knihařské výrobky a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Ruční zpracování papíru, kartonu a lepenek.
 • Provádění základních knihařských operací při výrobě jednoduchých knihařských výrobků.
 • Provádění jednoduchých oprav knihařských výrobků.
 • Obsluha jednoduchých knihařských strojů a zařízení.
 • Balení knihařských výrobků.
 • Příprava, úprava a manipulace s knihařskými materiály.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru knihař, knihařské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
polygrafické materiály
knihařské práce
polygrafické stroje a zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha jednoduchých strojů v knihařské výrobě (balicích, perforovacích, drážkovacích aj.)
Ruční klížení knižních hřbetů
Skládání a balení knih, časopisů, letáků a dalších polygrafických výrobků
Dílčí opravy poškozených polotovarů v knižní, průmyslové výrobě
Řezání papíru, kartonu a lepenek na mechanických nůžkách
Příprava a úprava knihařských materiálů
Základní knihařské operace při výrobě jednoduchých knihařských výrobků (sáčky, bloky, kartičky apod.)
Technologické postupy výroby knižních bloků, desek a brožur
Technologické postupy výroby speciálních knihařských výrobků (pasparty, obchodní vazby, alba, knihy s pouzdrem apod.)
Ruční zpracování knižních vazeb (vazby měkké, poloplátěné a tuhé)
Provádění jednoduchých oprav poškozených knihařských výrobků
Ruční zpracování papíru, kartonu a lepenek
Obsluha poloautomatických knihařských strojů a zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací