Charakteristika

Inženýr chemie řídí a zajišťuje technologickou přípravu, zpracovává koncepce a metody řízení jakosti nejsložitějších chemických výrob, vykonává teoretické činnosti a aplikuje vědecké poznatky a teorie v chemické výrobě.

Pracovní činnosti

  • Dispečerské řízení rozsáhlé chemické výroby.
  • Koordinace, plánování, organizace a implementace technologických projektů.
  • Určování technologických postupů a technologických změn chemické výroby.
  • Zajišťování technologické přípravy chemické výroby a provozu.
  • Zajišťování kvalitativní úrovně a organizace komplexního systému řízení jakosti chemické výroby.
  • Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji chemické výroby.
  • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění.
  • Samostatná a tvůrčí práce k získávání nových poznatků, teorií, koncepcí a směrů vývoje v chemické výrobě.
  • Tvorba koncepce a řízení oblasti jakosti chemické výroby.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: