Charakteristika

Chemický technik řídí, organizuje, koordinuje, zajišťuje, kontroluje a vyhodnocuje průběh chemických procesů ve výrobě, provozuschopnost zařízení, řeší tvorbu a uplatňování norem, kontroluje jakost a kvalitu v průběhu chemických procesů, zajišťuje technologickou přípravu a expedici.

Pracovní činnosti

  • Zajištění úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby.
  • Dispečerské řízení a vyhodnocení chemických procesů.
  • Stanovení, zajištění a řízení technologických postupů chemických procesů.
  • Zajištění technického provozu chemických procesů.
  • Samostatné zajištění prací při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole chemických procesů.
  • Řízení údržby a oprav technických a technologických zařízení chemických procesů.
  • Zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v chemické výrobě.
  • Tvorba a uplatnění norem a normativů chemických procesů.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: