Povolání
Šička

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Alternativní názvy: Seamstress, Sewer, Švadlena

Charakteristika

Šička provádí jednotlivé technologické operace ve výrobě oděvů nebo kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

  • Uspořádání pracoviště.
  • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku a dalších textilních i netextilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
  • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
  • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
  • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
  • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
  • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
  • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.
  • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: