Povolání
Výrobce pokrývek hlavy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Podřízené specializace: Kloboučník, Modistka

Charakteristika

Výrobce pokrývek hlavy vyrábí klobouky a čepice podle modelu (vzoru) z různých materiálů.

Pracovní činnosti

 • Výroba a opravy klobouků a čepic podle předloh a vlastních návrhů.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
 • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a příprava materiálů, dokumentace, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: