Povolání
Košíkář a pletař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Basket maker
Odborný směr:

Charakteristika

Košíkář a pletař ručně zhotovuje košíky, nábytek a další výrobky např. z proutí, rákosu, ratanu pletením a tkaním podle návrhů výtvarníků nebo vlastních návrhů.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy a údržba nábytku a dalších výrobků z přírodních pletiv rostlinného původu.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži malých svalových skupin.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru košíkář, košíkářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru košíkář, košíkářské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie a techniky výroby košíkářského zboží

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v podkladech a dokumentaci pro výrobu a opravy košíků, proutěného nábytku a dalších výrobků z proutí, rákosu, ratanu a jejich polotovarů
Volba postupu práce, nástrojů a materiálu pro výrobu a opravy košíků, proutěného nábytku a dalších výrobků z proutí, rákosu, ratanu a jejich polotovarů
Povrchové úpravy materiálu a polotovarů z proutí a rákosu čištěním, namáčením, sířením, vykuřováním, barvením, mořením a lakováním ve výrobě košíků, proutěného nábytku a dalších výrobků
Posuzování jakosti, kontrola a třídění výrobků ve výrobě košíků, proutěného nábytku a dalších výrobků z proutí, rákosu, ratanu a jejich polotovarů
Příprava materiálu z proutí a rákosu řezáním a štípáním
Zhotovování košíkářských výrobků a koster proutěného nábytku
Pletení výplní nábytku a košíkářských výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací