Povolání
Stavební technik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Alternativní názvy: Civil engineer

Charakteristika

Stavební technik připravuje technické dokumenty na svěřeném úseku, organizuje práce a řídí kolektiv pracovníků jemu podřízených.

Pracovní činnosti

  • Řídí a organizuje provádění prací na vymezeném úseku dle operativního plánu výroby.
  • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů.
  • Dispečerské řízení výroby nebo provoz formou dispečerských příkazů.
  • Zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
  • Kontrola jakost a kvality vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů.
  • Zhotovování projektové dokumentace na různých úrovních pro stavby obvyklé složitosti a obvyklého rozsahu.
  • Zpracovávání dílčích úkolů při vypracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, provozní, technickou strategii organizace.
  • Příprava, stanovení zkušebních metod a kritérií hodnocení zkoušek jakosti u materiálových vstupů a částí stavebního díla.
  • Zajišťování a vedení provozní a technické dokumentace.

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce