Povolání
Vodárenský specialista

Odborný směr:

Charakteristika

Vodárenský specialista stanovuje technologické postupy, řídí složité a náročné úkoly v oblasti výroby pitné vody a čištění odpadních vod.

Pracovní činnosti

  • Koordinace činností při havarijních opravách vodárenských zařízení k úpravě a čištění vody.
  • Sledování nových technologií v oboru a jejich uplatňování v praxi.
  • Navrhování a realizace koncepce rozvoje procesů výroby pitné vody a čištění odpadních vod.
  • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
  • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Řízení a organizace činností spojených s provozem, údržbou a opravami vodárenských zařízení k úpravě vody a čištění odpadních vod.
  • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů na vodárenských technologických zařízeních k úpravě a čištění vody.
  • Řízení a kontrola technologických parametrů procesu výroby a čištění vod v souladu s provozními a legislativními požadavky.
  • Řízení pohotovostní činnosti provozu vodárenských zařízení k úpravě a čištění vody.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: