Charakteristika

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby, kontroly a projektování telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technického provozu a údržby telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.
 • Odstraňování poruch.
 • Zpracování dílčích projektových podkladů.
 • Příprava podkladů pro územní a stavební řízení.
 • Zjišťování organizací a orgánů k projednání projektu.
 • Předávání projektové dokumentace k vyjádření příslušných organizací a orgánů.
 • Dispečerské řízení telekomunikačního provozu.
 • Prošetřování stížností a jejich vyřizování.
 • Řízení skupiny zaměstnanců.
 • Kontrolní činnost v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: