Povolání
Důlní měřič

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Báňský technik důlní měřič, Mining surveyor
Platové rozmezí
19 876 Kč - 28 943 Kč

Charakteristika

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů pro stanovení ochranných pilířů povrchových a důlních děl.
 • Kontrola dodržování postupu důlních děl v blízkosti ochranných pilířů hranic důlního pole, nebezpečných pásem apod.
 • Zajišťování měřických podkladů pro zpracování technického režimu.
 • Provádění indikace důlních větrů na důlních pracovištích.
 • Vedení měřické dokumentace.
 • Provádění měřických odbírek práce v důlních dílech.
 • Kontrola dodržování směru, nivelety a kvality provedených prací v důlních dílech.
 • Provádění jednotlivých měření na pracovištích v dole.
 • Provádění jednotlivých měření na povrchu dolu.
 • Provádění měřičských výpočtů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru geodézie a kartografie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie dobývání, ražení a vrtných prací
důlní měřictví
větrání dolů a protivýbuchová prevence

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v podkladech pro provádění základních měřických prací v dole a na povrchu dolu
Zpracování a příprava podkladů pro stanovení ochranných pilířů povrchových a hlubinných dolů v rámci provádění základních měřických prací
Měření a provádění indikace důlních větrů na důlních pracovištích v rámci provádění důlně měřických prací
Provádění měřických prací při kontrole dodržování postupu důlních děl v blízkosti ochranných pilířů, hranic důlního pole a nebezpečných pásem apod.
Provádění měřických prací při kontrole dodržování směru, nivelety a kvality provedených prací v důlních dílech
Provádění měřických prací v dole a na povrchu dolu, zaměřování důlních polygonových pořadů, povrchová situační a výšková měření apod.
Vyplňování a vedení předepsané dokumentace v rámci provádění základních měřických prací v dole a na povrchu dolu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací