Povolání
Samostatný technik železniční dopravy

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Alternativní názvy: Diplomovaný technik železniční dopravy
Odborný směr:

Charakteristika

Samostatný technik železniční dopravy samostatně zabezpečuje určenou část železničního provozu.

Pracovní činnosti

  • Organizace a řízení činnosti obsluhy hnacích vozidel, lokomotivních čet a provozních zaměstnanců depa.
  • Řízení a zabezpečování vlakové dopravy v určeném obvodu stanice nebo v určeném úseku trati.
  • Řízení, organizace a kontrola posunu a vlakotvorných prací.
  • Řízení a kontrola hospodaření s nákladními vozy.
  • Řízení sledu vlaků.
  • Kontrola stavu železničních kolejových vozidel.
  • Kontrola práce provozních pracovníků.
  • Kontrola plnění grafikonu provozních procesů stanice.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: