Povolání
Technik lodní dopravy

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: vodní doprava
Odborný směr:

Charakteristika

Technik lodní dopravy řídí údržbu, opravy a provozuschopnost plavidel.

Pracovní činnosti

  • Zabezpečování technického vybavení plavidel včetně platnosti lodních dokladů.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zabezpečování potřebných náhradních dílů a materiálu.
  • Zpracování podkladů pro uzavírání dodavatelských smluv.
  • Řízení údržby opravy a provozuschopnosti plavidel.
  • Rozdělování úkolů pro jednotlivé pracovníky resp. pracovní čety.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru strojní inženýrství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru strojní inženýrství, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru organizace a management v odvětví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
strojní mechanismy
principy obsluhy, údržby a opravy strojního vybavení plavidel
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
elektrotechnika
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech
Kontrola technického stavu říčního plavidla (kormidelních zařízení, signalizačního systému, mazání, chlazení, nabití baterií a manometrů)
Obsluha strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel
Organizace činnosti strojní posádky na plavidle
Orientace v normách a v technické dokumentaci plavidel
Seřizování, údržba a opravy strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací